About us


웨딩 케이터링 전문기업

성당결혼식, 교회결혼식, 야외결혼식, 스몰웨딩, 가족웨딩에 꼭 필요한 웨딩장식은 물론 최신트랜드를 선도하는 케이터링과 스드메까지 10년동안 수 많은 예식을 진행해 온 웨딩케이터링 전문기업입니다. 


기업/관공서 출장연회 전문기업 

외교사절단, 우체국, 한국전력 관공서 행사부터 각종 중소, 대기업 행사와 대학교 행사 등의 고품격 출장뷔페를 통해 오직 차푸드에서만 경험하실 수 있는 연회를 제공해드렸습니다. 


상상하시는 모든 것이 가능한 케이터링

수도권은 물론 강원도, 충청도 지역까지 출장이 가능하며 모든 음식 준비와 행사 기획, 세팅을 자체 웨딩디렉팅 팀이 직접 해드리는 시스템으로 상상하시는 모든 케이터링이 가능합니다.

Vist the Shopthan to be praised for the which we do possess.


Vist 

Eget felis eget nunc lobortis mattis aliquam faucibus purus. Faucibus interdum posuere  eget nunc lobortis mattis aliquam faucibus
purus. Faucibus interdum Eget felis eget nunc lobortis mattis 


More view


Shop

Eget felis eget nunc lobortis mattis aliquam faucibus
purus. Faucibus interdum posuere 

eget nunc lobortis mattis 

 posuere lorem ipsum dolor sit.

lorem ipsum dolor sit.


More view


Join

Eget felis eget nunc lobortis mattis aliquam faucibus
purus. Faucibus interdum posuere 

eget nunc lobortis mattis 

 posuere lorem ipsum dolor sit.

lorem ipsum dolor sit.


More view


Buffet Catering

Korean Table d'hoteLocation

Addr

서울시 송파구 거여동 178-123 1층

(도로명 주소 : 오금로57길 22)Contact

Tel

전화 02 3442 2311

010 4644 8115

월 ~ 금 / am 10:00 ~ 18:00
Tel. 0507-1358-2311 | Fax. 02-453-8115 | baula5924@hanmail.net
Addr. 서울시 송파구 거여동 178-123 1층 ㅣ Biz License 206-26-83161

© 2019 차푸드. All Rights Reserved.